26/5/09

8/3/09

γ€ωπ0νί@

Γιατί ένας μαθητής να επιλέξει το συγκεκριμένο επάγγελμα;
Ποιά η θέση του γεωπόνου στο σημερινό κοινωνικό, οικονομικό και επιστημονικό γίγνεσθαι;
Τι ξεχωρίζει τον γεωπόνο επιστήμονα από τους υπόλοιπους υπηρέτες των φυσικών επιστημών;
Αυτά και άλλα πολλά είναι μερικά από τα ερωτήματα που απασχολούν ή θα έπρεπε να απασχολούν τους σημερινούς γεωπόνους και τους αρμόδιους φορείς τους.
Κατά τη γνώμη μου, αυτό που ξεχωρίζει το γεωπονικό επάγγελμα από τα υπόλοιπα, είναι η έλλειψη αυτοεκτίμησης των γεωπόνων και σεβασμού προς το επάγγελμα – επιστήμη τους.
Αυτή η έλλειψη, έχει περάσει και στην κοινή γνώμη, που αγνοεί τον ρόλο και την χρησιμότητα της γεωπονικής επιστήμης στην σύγχρονη ζωή.
Είναι πολύ χαρακτηριστικός ο διάλογος μεταξύ του μέσου αστού και ενός γεωπόνου :
- Τι δουλειά κάνεις;
- Είμαι γεωπόνος.
- Α! Έχω μια γαρδένια, που …

Τόσοι μπήκαν, αλλά πόσοι βγήκαν;